راشا فیلم

ترافیک مصرفی سایت راشا فیلم در صورت خرید اشتراک، به صورت نیم بها محاسبه میگردد.

مشترکین اپراتور همراه اول میتوانند بدون نیاز به خرید اشتراک به کلیه محتواهای سایت راشا فیلم دسترسی داشته باشند که در این صورت ترافیک مصرفی این دسته از کاربران به صورت تمام بها محاسبه میگردد. البته مشترکین اپراتور همراه اول همواره اختیار دارند تا با تهیه اشتراک از اینترنت نیم بهای راشا فیلم بهره مند شوند.

ترافیک مصرفی سایت راشا فیلم برای سایر مشترکین اپراتورها و اینترنت های خانگی پس از ثبت نام و خرید اشتراک به صورت نیم بها محاسبه میگردد.

در صورت استفاده از VPN، اینترنت مصرفی سایت راشا فیلم به صورت تمام بها محاسبه میگردد.